čtvrtek 1. ledna 2009


NEONATOLOGIE

Neonatologie je lékařský obor, který se zabývá se péčí o novorozence. V současné době je považován za samostatnou disciplínu na hranici porodnictví a pediatrie.

Novorozenecké období je vymezeno okamžikem narození a následujícími 28 dny. V tomto časovém období se odehrávají děje, které se již nikdy v životě jedince nebudou opakovat. Především první okamžiky po narození představují průsečík prenatálního a postnatálního období - přestavba kardiovaskulárního systému, první vdech a dechy, první pohled, první přiložení matky k prsu, první pláč i první úsměv.

Obor neonatologie se objevil koncem padesátých let v souvislosti s rozvojem oddělení intenzivní péče o nemocné a postižené děti. Tato oddělení byla k tomuto účelu již vybavena a jejich personál byl patřičně vyškolen. Hned na počátku se stala neonatální intenzivní péče nejdražší lékařskou péčí na světě, protože je značně závislá na technologiích. Skvělé výsledky výzkumu a z nich vyplývající zlepšení péče o pacienty vedly během následujících tří desetiletí k přežití mnoha dětí, jejichž budoucnost by byla dříve považována za beznadějnou.

V České republice v 90. letech minulého století radikálně poklesla úmrtnost novorozenců, a to z důvodu používání přírodního surfaktantu u nezralých dětí a měření invazivních tlaků u všech nemocných novorozenců. Výsledky mortality v roce 1997 jsou zcela srovnatelné se špičkovými západními zeměmi a Česká republika patří mezi státy s dobrými výsledky v neonatologické a perinatologické péči. Od devadesátých let byla jako hranice viability neboli životaschopnosti stanoven 24. týden těhotenství, což představuje extrémně nedonošené novorozence s porodní hmotností 500 – 700 g. Od této doby se doporučuje koncentrace předčasných porodů do perinatologických center. Zde je potřebné technické vybavení, jednotka intenzivní novorozenecké péče a tým odborníků zabývající se problematikou předčasného porodu a péčí o extrémně nezralé novorozence.

Důležité je, že se stoupajícím počtem extrémně malých dětí se nezvyšuje, ale spíše klesá množství dětí postižených. Samozřejmě platí, že nejmenší děti jsou nejrizikovější, ale každé dítě je jiné a faktorů, které ovlivňují budoucí vývoj dítěte je velké množství.Žádné komentáře:

Okomentovat