středa 10. listopadu 2010


Cena PURPUROVÉ SRDCE


Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností (ČNeoS) vyhlašuje letos poprvé cenu Purpurové srdce Záštitu pro letošní ročník převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

K udílení ceny Purpurové srdce vedly členy sdružení Nedoklubko dva důvody. Rádi bychom vyzdvihli a ocenili osobnosti, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti. Upřímně si vážíme úsilí a obětavé práce všech lidí pracujících v neonatologickém oboru a oborech příbuzných.

Zároveň si však uvědomujeme, že se vysoká úroveň péče, v důsledku nedostatku prostředků, prostor a personálu, mnohde stává neudržitelnou. Proto bychom chtěli širší veřejnosti problematiku předčasného porodu přiblížit z různých pohledů a upozornit na její závažnost. Věříme, že se nám společně podaří posouvat věci tím správným směrem ve prospěch předčasně narozených dětí a jejich rodičů…


Příběh Purpurového srdce
Jednoho dne se narodilo děťátko, přišlo na svět nedonošené a maličké, ale dostalo se mu lásky jako jiným dětem. Jeho rodiče měli již od počátku pocítit tíhu osamocení. Dostalo se jim radosti z rodičovství, ale poznali i strach z možné ztráty dítěte, zažili radost ze zrození, ale i smutek z nesplněného snu. Měli přece žít čas radosti, ne čas plný smutku, hněvu a bolesti. Těžko mohli tito rodiče vědět, že nejsou sami.


Purpurové srdce se zrodilo z myšlenky vypůjčené z Armády Spojených států, kde udělují medaili za zranění v boji. Je snad větší bitvy než je bitva o život, v níž zranění utrpěná předčasným narozením zůstávají s dítětem i jeho rodinou již navždy. Purpurová barva byla kdysi vyhrazena pro královský majestát; podtrhuje jeho mimořádnost a je genderově neutrální. Barva srdce není plná, ale má v sobě proužky – u každého srdce jiné, tak jako je každé dítě trochu jiné, jako je každá životní cesta jiná. Základní provedení je však stejné, přesně tak, jako je stejná i základní zkušenost. Srdce je vyrobeno ze skla, je pevné nikoliv však tak pevné, aby vydrželo drtivý úder. Nedonošené dítě je silné, není ale nepřemožitelné. Tvar srdce byl zvolen proto, že srdce je náš střed, každým úderem obnovuje život a naději, symbolizuje lásku. Na spodní hraně Purpurového srdce visí stříbrná slza, symbolizuje slzy prolité rodinou nedonošeného dítěte, slzy dobré i zlé, radosti i žalu.

Purpurové srdce je odznakem jednoty mezi zvláštní skupinou lidí, skupinou, která nehledí na zemi původu, jazyky, hospodářskou vyspělost, rasový původ či náboženské vyznání. Její členové mají jeden společný cíl: naději na budoucnost nedonošených dětí. Patří do ní nejen rodiče a dítě, ale také sourozenci, prarodiče, tety a strýcové, bratranci, zdravotní sestry, lékaři, duchovní a přátelé. Ti všichni sdílí pouto, které nelze vyjádřit slovy, lze je poznat jen srdcem. To srdce Vás může provázet, když se cítíte sami, může Vám připomenout, že existují stovky dalších lidí, které Vás chovají ve svém srdci. Máte tak možnost svůj příběh sdílet s ostatními.

Autorem konceptu Purpurového srdce je Renea Ericson, maminka nedonošeného chlapečka Andrewa narozeného ve 28 týdnu těhotenství, a dvojčátek Maggie a Cora narozených ve 31 týdnu těhotenství.

Autor textu: Renea Ericson a Ingrid Renfors
Překlad: Miloslav Vágner


Co symbolizuje Purpurové srdce?
Purpurová srdce nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná, aby vydržela drtivý úder.Purpurová barva je barva královská; barva králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný, ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé rodiny nedonošeného dítěte.

Stříbrná slza je poctou těm předčasně narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky.


Cena Purpurové srdce se bude předávat ve čtyřech kategoriích:

1.Osobnost České neonatologické společnosti
2.Osobnost veřejného života
3.Cena široké veřejnosti

4.Osobnost občanského sdružení Nedoklubko


Výběrová komise je složena ze zástupců organizací Nedoklubko, ČNeoS a VZP. Vítěz kategorie Ceny široké veřejnosti vzejde z hlasování mezi dvanácti kandidáty, navrženými rodiči. Hlasovat můžete i vy na tomto webu a současně i na stránkách VZP.

Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií ceny Purpurové srdce proběhne 15. listopadu 2010 v Primátorském domě v Praze u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí. Slavnostní shromáždění bude zahájeno v 9 hodin seminářem pro zdravotní sestry, odpoledne od 14 hodin se bude konat seminář pro rodiče předčasně narozených dětí a další zájemce. Nosné téma letošního ročníku semináře pro rodiče bude Dotek a jeho význam pro podporu rozvoje dítěte a vzájemného vztahu.

Slavnostní večer a předávání cen bude probíhat od 18 do 20 hodin. Večerem bude provázet patronka Nedoklubka Štěpánka Duchková.

Zveme všechny rodiče, příznivce a odborníky, kteří se zajímají o problematiku nedonošených miminek a není jim lhostejný osud české neonatologie. Těšíme se na setkání s Vámi.Nominace na Cenu širší veřejnosti
http://www.baby-klub.cz/nedoklubko/

Žádné komentáře:

Okomentovat