úterý 25. listopadu 2014

Světový den předčasně narozených dětí 13.11.2014 v Primátorské rezidenci v Praze


Ve čtvrtek 13.11. Nedoklubko spolu s Českou neonatologickou společností pořádalo odbornou konferenci v primátorské rezidenci v Praze pod záštitou ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.  Konference se zúčastnilo na 100 zdravotních sestřiček z celé republiky a  taktéž několik lékařů a lékařek. Program byl pestrý, přednášky jedna lepší než druhá a velký díky patří primáři Lumíru Kantorovi za sestavení dopoledního přednáškového bloku, paní doktorce Chvílové-Weberové za sestavení odpoledního bloku a všem přednášejícím, kteří udělali z naší konference mimořádnou událost! Součástí konference byla také naše putovní výstava Dítě nedonošené NEROVNÁ se postižené. 
Výstava Dítě nedonošené NEROVNÁ SE postižené!
Výstava Dítě nedonošené NEROVNÁ SE postižené!
Po skončení přednášek jako bonbonek a překvapení na závěr zazpívala a zahrála Leticie Krotká, dnes 11-ti letá slečna narozena ve 32. t.t. s porodní váhou 1320 g. Leticie je neuvěřitelně talentovaná, pilná a cílevědomá a jejím vystoupením jsme chtěli všem přítomným ukázat, jak si vážíme jejich práce a jak šikovné děti zachraňují a opečovávají..
Úderem 19 hodiny začal slavnostní večer, přivítala nás moderátorka Hanka Kynychová, sama maminka předčasně narozených dvojčátek. Záštitu převzal RnDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy.
Cenu Purpurové srdce veřejného života předal pan primář Kantor, předseda České neonatologické společnosti paní Ivaně Hejtmánkové, ženě, která podporuje Nedoklubko již od samého vzniku, stála u zrodu myšlenky podporovat oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v České republice. Vedle dárků od našich partnerů – Dermacol, Jacobs, Winelink dostala také dárek osobnější-přišla jí zazpívat a zahrát Leticie Krotká, vítězka celostátní klavírní soutěže ve své věkové kategorii – celkem tři skladby. Paní Hejtmánková projevila velkou radost z vyhlášení a už se těší na další spolupráci a my s ní:-)
Ivana Hejtmánková přebírá dárky od hostesky
Ivana Hejtmánková přebírá dárky od hostesky

Cenu Purpurové srdce České neonatologické společnosti získal z rukou ředitelky Nedoklubka Lucie Žáčkové pan prof.MUDr. Richard Plavka, přednosta Novorozeneckého oddělení Všeobecné fakultní nemocnice a profesorem pediatrie na I. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Po dobu dvanácti let stál v čele České neonatologické spoelčnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vybudování současného třístupňového systému péče o novorozence v České republice patří k jeho největším úspěchům na poli organizačním. Tento system přináší už desetiletí mimořádné výsledky i v   porovnání s těmi nejvyspělejšími státy světa.Dalšími aktivitami ve formě výzkumných prací, organizací mezinárodních konferencí, a seminářů, přednáškami v evropských státech  či podílem na evropských doporučeních  otevřel české republice světovou neonatologii. Svými výsledky a pracovitostí pro ni získal u zahraničních kolegů velký respekt. Byl jeden z prvních blízkých spolupracovníků Nedoklubka. Česká neonatologie má v profesorovi Richardovi Plavkovi vizionáře, kterému se daří jeho sny přetvářet v skutečnost. Panu profesorovi přišla zazpívat 3 písně Veronika Bergmanová, maminka předčasně narozeného synka Maxe, publikum bylo unešeno jejím krásným zpěvem a pan profesor ji předal svojí květinu, což bylo úžasně vřelé gesto a atmosféra v sále byla stále vřelejší…
Pan profesor Plavka přebírá Purpurové srdce od Lucie Žáčkové.
Pan profesor Plavka přebírá Purpurové srdce od Lucie Žáčkové.
Veronika Bergmanová zpívá za doprovodu stříbrného pianisty roku 2014 Václava Tobrmana.
Veronika Bergmanová zpívá za doprovodu stříbrného pianisty roku 2014 Václava Tobrmana.
Po poděkování dobrovolnicím, které dlouhodobě pro Nedoklubko vyrábějí různé dárečky pro miminka a jejich maminky, aby je v jejich nelehkém období podpořily, jsme plynule přešli k volbě Purpurového srdce Nedoklubka.
Oceněné dobrovolnice za jejich pilnou práci pro Nedoklubko. Děkujeme!
Oceněné dobrovolnice za jejich pilnou práci pro Nedoklubko. Děkujeme!
Moderátorka vyhlásila jméno Míši Lískovcové, ženy, která se již 4 roky věnuje projektu Mámy pro mámy, je jeho hlavní koordinátorkou a stará se o chod tohoto projektu od jeho začátku. Moc si vážíme její práce a těšíme se na další pokračování. Míša si již několik předešlých ročníků přála, aby někdy na purpur přišel vystoupit pan Michal David, sám také dědeček předčasně narozeného Sebastiana, dnes 4 letého zdravého kluka! Proto jsme poprosili manažera o účast a k naší velké radosti opravdu potvrdili účast a pan Michal David zazpíval 2 písně a doprovodil se na klavír.
IMG_6879
Michal David předává cenu Purpurového srdce Míše Lískovcové
Po jeho druhé písní „Pár přátel stačí mít“ byli téměř všichni v sále dojatí a určitě my všichni z Nedoklubka, protože jsme měli velkou radost z toho, jak celý den krásně proběhl, jak nadšené bylo publikum konference i slavnostního večera a hlavně jakou radost jsme udělali naší Míše Lískovcové předáním ceny a pozváním našeho vzácného hosta… Po skončení jsme se všichni odebrali na slavnostní raut a mohli si vychutnat pochoutky.
Všichni si při odchodu mohli užít osvětlení budovy pražského magistrátu purpurovou barvou. Nasvěcování budov je celosvětovou iniciativou, kterou se veřejnost snažíme upozornit na problematiku předčasného porodu. 
Purpurový magistrát
Purpurový magistrátZdroj: www.nedoklubko.cz
Autorka: Lucie Žáčková

Žádné komentáře:

Okomentovat